Her finner du materialet du trenger for å gjennomføre målekampanjen.

Materialet og veiledningene er utviklet med henblikk på elever i 4. trinn, men alle som vil kan bruke materialet og delta i kampanjen. Alle aktivitetene lar seg også enkelt gjennomføre hjemmefra.

Veiledning

  • Veiledning – veiledning og detaljert metodebeskrivelse for klasseromsaktiviteten

Arbeidsark

  • Luftmåler – en mal for å lage enkle luftmålere
  • Støvskala – et verktøy for å analysere forurensningsgrad på luftmåleren
  • Mitt eksperiment – en mal for å dokumentere eksperimentet og lære å tenke som en forsker

Bakgrunnsinformasjon

Læringsmål