Lufta er for alle!

NILU – Norsk institutt for luftforskning inviterer barn og unge til å utføre enkle målinger av luftkvaliteten i sitt nærmiljø.

Opplegget som beskrives på disse nettsidene er beregnet på elever på 4. trinn, men kan også benyttes av andre.

Deltakerne får mulighet til å være «junior-miljøforskere» og måle luftkvaliteten i sitt nærområde ved hjelp av enkle og rimelige måleverktøy (se «Materiale«). Samtidig lærer de om helseeffektene av luftforurensning. Resultatene deles med andre skoler/grupper via et interaktivt online-kart.

Hensikten med prosjektet er å involvere barna aktivt i å forbedre luftkvaliteten der de bor, og utvikle forskerferdigheter. Hovedmålgruppen er skoleklasser i fjerde trinn, men alle er velkomne til å delta. Under «Materiale» finner du en liste over alt du trenger, samt veiledning.

Målekampanjen som ble arrangert i 2019 var en stor suksess med mer enn 30 deltakende skoler fra Oslo & Akershus og over 300 måleresultater! Derfor viderefører NILU nettsidene og materialet.

Prøv aktiviteten her!

 

«Lufta er for alle» var en av de offisielle aktivitetene under Miljøhovedstadsåret i 2019. Målekampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom NILU – Norsk institutt for luftforskning og Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) samt NAAF Region Oslo og Akershus og fikk økonomisk støtte fra ExtraStiftelsen.  «Lufta er for alle» samarbeidet også med Oslo kommune Bymiljøetaten. Prosjektet videreføres av NILU.