Lufta er for alle!

NILU – Norsk institutt for luftforskning ønsker med dette å invitere elever på 4. trinn i Oslo og Akershus med på et skoleprosjekt i perioden 15. mars til 15. mai 2019.

Alle andre som ønsker å være med – i alle aldre, over hele landet – er også hjertelig velkomne til å delta. Premietrekningen vil dog kun gjelde for skoleklasser i Oslo og Akershus.

Elevene får mulighet til å være «junior-miljøforskere» og måle luftkvaliteten i sitt nærområde ved hjelp av enkle og rimelige måleverktøy (se «Materiale«). Samtidig lærer de om helseeffektene av luftforurensning. Resultatene deles med andre skoler via et interaktivt online-kart.

Hensikten med prosjektet er å involvere barna aktivt i å forbedre luftkvaliteten der de bor, og utvikle forskerferdigheter. Initiativet har som hovedmålgruppe skoleklasser i fjerde trinn, men alle er velkomne til å delta. Under «Materiale» finner du en liste over alt du trenger, samt veiledning.

Premie!

Alle skoleklasser fra Oslo og Akershus som deltar i skoleprosjektet er med i trekningen av tre besøk på Teknisk museum i Oslo,  T-skjorter og matbokser.  Premiene trekkes når prosjektperioden er over – så husk å fylle inn kontaktinformasjon når dere registrerer resultatene deres.

Registrering

Prøv aktiviteten her!

 

«Lufta er for alle» har blitt godkjent som en av de offisielle aktivitetene under Miljøhovedstadsåret i 2019. Målekampanjen er et samarbeids-
prosjekt mellom NILU – Norsk institutt for luftforskning og Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) samt NAAF Region Oslo og Akershus. «Lufta er for alle» samarbeider også med Oslo kommune Bymiljøetaten, Utdanningsetaten og Klimaløftet i Osloskolen.